Wśród wielu typów oświetlenia istnieje jeden rodzaj, który jest szczególnie ważny i wymaga się od niego najwyższej jakości i odpowiednich parametrów. Mowa tu o oświetleniu awaryjnym LED. Gdy wszystko jest w porządku, światło jest ważne, ale nie najważniejsze, jednak w przypadku awarii, gdy na uwadze mamy życie ludzi przebywających na obiekcie i potrzebna jest sprawna ewakuacja, oświetlenie musi być sprawne bez względu na okoliczności. Zapraszam na krótki artykuł w którym podam kilka faktów dotyczących oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Oświetlenie awaryjne LED

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że możemy wydzielić 2 podstawowe poddziały oświetlenia, które jest wymagane podczas awarii. Pierwsza z nich jest oświetlenie awaryjne. Służy ono do oświetlenia dróg ewakuacyjnych i ważnych punktów takich jak miejsca gaśnicze, w przypadku zaniku prądu w nocy, gdy jest już ciemno. Ich zadaniem jest emisja światła na poziomie kilku luksów na powierzchni. Może się to wydawać niewiele, ale w kompletnej ciemności te kilka luksów potrafi uratować życie (niejednokrotnie starego typu lampy uliczne dawały natężenie na podobnym poziomie – w kompletnej ciemności nawet niewielkie światło jest widoczne o wiele mocniej). Istnieje wiele specjalnych rozsyłów światła, np. rozsyły korytarzowe, dzięki którym dokładnie wyznacza się miejsca, którymi należy opuścić obiekt podczas ewakuacji.

Oprawa starlet - przykład lampy awaryjnej LED

Oświetlenie ewakuacyjne LED

Drugi podtyp to niejako uzupełnienie całości. Mowa oczywiście o lampach ewakuacyjnych, potocznie zwanych „ludzikami” (ze względu na wykorzystanie piktogramów oznaczających kierunki ewakuacji – często z narysowanym człowiekiem). Ich zadaniem jest wskazanie kierunku ewakuacji poprzez podświetlenie specjalnych piktogramów, które za pomocą strzałek wskazują którędy należy się udać do wyjścia. Same wyjścia ewakuacyjne również oznaczone są specjalnymi piktogramami. W połączeniu z oświetleniem awaryjnym, niektórzy decydują się na fluorescencyjne tabliczki, jednak pewniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie lamp, które rozświetlają piktogram same z siebie. Mamy wtedy pewność, że podczas przykrego incydentu wszystko zadziała tak jak powinno.

Oximia LED - standardowa lampa ewakuacyjna

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne LED – wymogi

Tak jak wspomniałem na początku – zarówno oświetlenie awaryjne jak i oświetlenie ewakuacyjne musi spełniać najwyższe standardy. Dlatego też, aby obiekt został dopuszczony do użytkowania lampy tego typu muszą posiadać tzw. certyfikat CNBOP. Jest to certyfikat wydawany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego. Potwierdza on, iż dana lampa spełnia standardy przeciwpożarowe i nadaje się do użytkowania w przypadku awarii prądu. Dlatego też, kupując lampę o takim zastosowaniu zawsze należy zweryfikować czy posiada ona ten certyfikat.

Logo CNBOP

Kolejnym istotnym aspektem jest sposób testowania lampy. Każda lampa awaryjna wymaga okresowej weryfikacji sprawności. Dlatego też powinna być wyposażona w funkcje testu, który weryfikuje czy dana lampa działa w sposób prawidłowy. Istnieją 3 podstawowe typy testu:
test ręczny – lampy wyposażone w test ręczny posiadają przycisk, który po naciśnięciu sprawdza czy dana lampa jest sprawna;
autotest – lampy z funkcją autotestu co jakiś czas sama wykonuje weryfikację poprawności działania i w przypadku problemu daje informację wizualną bądź dźwiękową (w większości przypadków jest to dioda sygnalizacyjna). Podczas okresowego sprawdzania lampy wystarczy że konserwator przejdzie po obiekcie i sprawdzi czy żadna lampa nie zgłosiła błędu;
test centralny – dotyczy głównie droższych systemów, opartych o centralna baterię. Lampy tego typu często podłączone są do centralnego systemu, który automatycznie informuje o tym, ze dana lampa przestała funkcjonować poprawnie. Jest to najwygodniejszy, ale również o wiele droższy system.

Istnieje wiele innych czynników wpływających na jakość lampy (np. długość podtrzymania światła na baterii), jednak powyższe naszym zdaniem mają największy wpływ na zakup jak i późniejsze użytkowanie oświetlenia tego typu.